PRECEPT FOR LIFE

I disse programmene underviser Kay Arthur Bibelstudie ca 30 minutter, 5 dager i uken. Det legges ut gratis studie hefter til nedlastning til de ulike programmene. Noen ganger underviser hun forskjellige tema ut fra store deler av Bibelen. Andre ganger går hun engasjert, strukturert og målrettet gjennom hele bøker i Bibelen. Du vil lære mye av å følge denne dama! 

 

Her finner du Precept for life: http://precept.org/precepts_for_life