INFORMASJON TIL LEDERE HVORDAN PRECEPT JOBBER

Takk for at du tar deg tid til å finne mer ut om Precept Norge. Inspirert av arbeidet til Precept Ministries International startet vi Precept Norge som en uavhengig, frivillig organisasjon. Vi deltar på studie – og ledersamlinger for Precept Ministres International, og kan formidle kontakt med ledere som underviser sport og media kombinert med Induktivt bibelstudie.

Precept ønsker at mennesker skal bli bedre kjent med Gud gjennom å studere Bibelen, så de igjen kan påvirke sitt nettverk og dele Guds kjærlighet i hans kraft. Vi ønsker at det kristne budskapet skal bli deres, og tror at en nær relasjon med Bibelen vil gjøre endringer i dypet av et menneskes indre. Vi gjør dette ved å bruke studie bøker fra Precept, eller et enkelt kapittel studie fra Bibelen der vi underviser studie metoden for å senke farten nok til å observere hva som egentlig står. Deretter ser vi på hvordan det kan bli en del av vårt liv.

Det er ingen standard for hvordan vi arbeider. Vi vil gjerne lytte til din individuelle situasjon, be over dette og så sammen med deg finne ut den beste måten vi kan hjelpe til.

Induktiv studiemetode passer til det brede lag av folket. Fra de som ennå ikke er komme til tro, til de som er modne i sin tro, eller til lederne i menigheten. Det er ikke metoden som er viktig, men Bibelen selv. Vi hjelper folk ved å trene dem, og resursene våre hjelper dem å få tak i innholdet. Vi kan komme til en åpen samling og ha en enkel presentasjon. Og for de som er interessert i å jobbe videre med oss  kan vi komme tilbake og ha mer undervisning og trening.

Vi tar ikke betalt for å komme på besøk, men ønsker å få dekket reiseutgiftene. Samtidig er vi takknemlig for en frivillig gave så vi kan utruste flere til å møte livet. Har du sterke individer har du et sterkt og motstandsdyktig samfunn!