Precept Ministres International har en internasjonal misjonsskole der du finner en salig blanding av sport, media, språk og misjon. Her velger du en aktivitet du kan kombinere med å undervise Bibelen Induktivt.

FOTBALL

 

 

TAEKWONDO

Sport

Hovedfokuset  på denne linjen er å dele det kristne budskapet og bygge disipler ved å kombinere sport og Induktivt Bibelstudie. Grunnleggeren Vasilie Filat har 5. grad i svart belte i Taekwon – Do.
I løpet av 2 måneder begynner de som velger Taekwon-Do fra start og går til grønt belte.
Studentene blir trent av noen av de beste utøverne innen kampsport – nasjonalt, internasjonalt og verdensmestere.
Sammen med intensiv trening i sport, legges det sterkt vekt på den enkelte elevs åndelige liv. I løpet av to måneder studerer de også intensivt forskjellige Bibelske tema, basert på den Induktive studie metoden. Her lærer de å undervise kreativt til sine fremtidige grupper. Disse gruppene skal de starte opp med når de kommer til sine hjemland. De får praktiske oppdrag i løpet av studiet for å sette teorien ut i praksis. De blir blant annet delt opp i små grupper, og går til de omliggende landsbyene, noen 1,5-3 mil unna. Oppdraget er å dele hva de har lært med dem de møter langs vegen. De skal gå fra dør til dør, og be om at noen ville gi dem et sted å sove for natten. På en uke planla og organiserte studentene fem forskjellige dags leirer for barn ved å undervise barna Bibelen induktivt. På en uke delte de det kristne budskapet med 1500 barn.

Når de var hjemme igjen startet de Bibelstudie og Taekwon – Do klasser. Dermed begynte prosessen med å veilede andre det de selv hadde fått veiledning i.

Skolen baserer seg på et tre års program på en to måneders intervall hver sommer.
Skoleperioden varer fra 25. juni til 25. august.

 

Media

Den teknologiske utviklingen er i fremmarsj. Daglig utsettes vi for informasjon som påvirker våre liv. Den er tilgjengelig overalt og den moralske standarden blir i dagens samfunn vurdert ut fra hva vi ser på TV, blader og på internett. Det er på tide med en forandring. La oss bli produsenter i stedet for forbrukere. Den internasjonale skolen ønsker å utruste deg med den mest avanserte teknologiske informasjon så du kan dele evangeliet i media.

 

MEDIA I

 

MEDIA II

 

Læreplan for medialinjen

To måneder hver sommer i tre år, 25. juni til 25. august blir følgende tema undervist:
-Sosiale nettverk
-Blogging
-Foto og journalistikk
-Video, filming, redigering, publisering
-Lyd
-Google produkter

Skolen legger stor vekt på et dybde studie av Bibelen.

Studentene studerer Bibelen induktivt, og lærer samtidig å undervise disse kursene til sine studenter.

 

Engelsk

På skolen studerer de også daglig engelsk for å bli mer effektive. Gjennom boken «English for a new life» vil du bli mer bevisst på hvilket potensiale du har i å tjene både Gud og mennesker når du oversetter til alle verdens nasjoner. Precept tilfører språk-ferdighetene dine en ny dimensjon.

 

RODICA

 

Hvem kan delta på skolen?

-Må være kristen 16 år eller eldre
-Må være født på ny og døpt
-Må være aktiv medlem av en lokal menighet
-Må være en person som ønsker bruke media eller sport for å dele det kristne budskapet

Hva koster skolen?

Prisen er 1500 US$ for hver sommer.
Dette vil dekke opphold, mat, trening, studiemateriell og utstyr.

Hvor er skolen?

Precepts Internasjonale Misjonsskole er i Chisinau, Moldova.

 

Klikk her: www.iscs.md