Kommunikasjon

Siden vi alle er forskjellige har vi ofte forskjellig oppfatning av samme situasjon. Og det kommer til utrykk i kommunikasjon. Der møter vi hverandres styrker og svakheter. Vi snakker om det som opptar oss. Vi handler på det som betyr noe for oss. Vi prioriterer tiden vår etter verdiene vi har, og med ansiktsuttrykk viser vi hva vi liker og misliker. Vi har både verbal og nonverbal kommunikasjon. Kommunikasjonseksperter mener 8 % av kommunikasjonen vår er verbal, 35% er følelser, 55% er kroppsspråk og 2% intuitivt. Vi snubler og feiler i det vi kommuniserer gjennom dagens løp, både i ord og handling.

Tunga er en liten kroppsdel men som en ild kan den sette den største skog i brann. Hester blir styrt med bissel i munnen, og store skip styres med et lite ror dit styrmannen vil. Slik er det også med tungen. Den smitter hele kroppen. Den kan sette i brann den største brann med sin dødbringende gift (Jakob 3,1-12) eller formidle liv med oppmuntringer og gode ord.