Kvinnerollen

Kvinnens rolle møter press fra mange hold. Det kommer fra ytre press men kan også komme i form av indre konflikter. Å forstå Guds vilje vil derfor hjelpe kvinner til å fungere optimalt i sin rolle. Gud skapte kvinnen for å la henne være en viktig brikke i et stort bilde.
En kvinne har fått tildelt ansvar for å leve som et godt eksempel. Hun skal elske mann og barn, styre huset sitt og ta ansvar for hjemmet. Lever kvinner slik gir de ikke motstanderen anledning til å snakke nedsettende om dem.
Kvinnen blir omtalt som den svakere part, men har fortsatt sin særegne styrke. Hun skal gå fram med forstand så det er synlig i livet at hun frykter Gud. Kleskoden for denne stilarten er å smykke seg med gode gjerninger.