Hvordan bygge relasjoner til ulike mennesketyper?

Å ha gode relasjoner gir livet verdi. Det er de gode og nære forholdene som gir oss den ekstra styrken til å komme over kneiker, ta nye modige valg eller som rett og slett gir næring til sjelen. Jesus var et vitne for Gud i måten han relaterte til andre mennesker på. Han møtte både mennesker med forskjellig personlighet, status og utdannelse. La oss se hva vi kan lære om hvordan Jesus vitnet om Gud i møte med både en akademiker, en lengtende kvinne og en mann som hadde en høy posisjon i samfunnet.