Å overvinne frykt

Å ha frykt kan oppleves lammende, både fysisk og mentalt. Den kan angripe tankelivet så sterkt at det tar bort nattesøvnen og fører til et høyt stress nivå. Når du møter frykt er det beste du kan gjøre å stille det samme spørsmålet Jesus stilte disiplene sine: Hvorfor er dere så redde?
Disiplenes frykt ble fremprovosert av en virvelvind. De var i en båt og det med selveste Jesus. De ble redde fordi de trodde de kom til å gå under. En helt naturlig tanke i en så alvorlig situasjon. Og hva gjorde Jesus under slike forhold? Han hadde lagt seg til å sove!
Hva Jesu poeng da han stilte spørsmålet: Hvorfor er dere spredde? Har dere ennå ingen tro?
Jesus forventet tillit fra sine aller nærmeste, disiplene. Før dette spørsmålet ble stilt hadde disiplene nemlig sett Jesus gjøre mirakler, helbrede syke, vekke opp døde og mette store folkemengder med noen få brød og fisker. Når de nå møtte en krise, eller en storm, ville Jesus at de skulle stole på ham.
På slutten av denne historien (Markus 4,35-41) møter vi igjen ordet frykt . En ny type frykt hadde grepet disiplene. De var nå grepet av stor frykt fordi; både vind og sjø adlød Jesus. Han hadde nettopp truet vinden til å legge seg, og sjøen var plutselig blitt blikkstille!