Hvor langt går underordning?

Jeg står midt i en konflikt med mannen min. Jeg vil at barna våre skal få en kristen oppdragelse, men mannen min vil at de skal velge selv når de blir større. Han er ikke interessert i å være en kristen, og latterliggjør både Gud, og de som er kristne. Han liker heller ikke at jeg leser i Bibelen. Han mener Bibelen passer ikke inn i dagens kultur. Betyr det at jeg må slutte å gi dem en kristen oppdragelse? Jeg lurer på hvor langt går underordning?

En som lider i stillhet.