4Overvinn frykt

Frykt som vi står overfor i livet kan gå til angrep på tankelivet vårt, ta bort sjelefreden og medføre et høyt stressnivå. Men du trenger ikke forbli fanget av frykt. I dette studiet vil du lære deg hvordan du kan konfrontere omstendighetene dine med mot og styrke ved å leve i frykt for Herren – frykten som overvinner all annen frykt og setter deg fri til å leve i tro.